ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับในสินค้าและบริการจากองค์กร
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยศักยภาพและการดำเนินงานในฐานะผู้นำในสายงานธุรกิจเทรดดิ้ง จัดซื้อและจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์คุณภาพอย่างโดดเด่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มิโตะ โคเกียวได้รับความไว้วางใจและการยอมรับในสินค้าและบริการจากองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเสียงตอบรับเหล่านี้ ก่อเกิดความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเราสามารถให้ก้าวพัฒนาดำเนินงานภายใต้มาตรฐานระดับสากลบริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ และต่างประเทศ พร้อมตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับผระโยชน์สูงสุด

 Yamaha    Toshiba    Suzuki    Mitsu    Isuzu   Kawasaki    Fuso    Hitachi     Hitachi2    mazda    Subaru    sumitomoKobelco      caterpillar    komatsu