ดำเนินธุรกิจ จัดซื้อและจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์คุณภาพ

บริษัท มิโตะ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ จัดซื้อและจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์คุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาจากทั่วทุกมุมโลก

มิโตะ โคเกียว โดดเด่นด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพที่พร้อมช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจของลูกค้า รวมถึงระบบบริหารจัดการระดับ Global service ที่สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก พร้อมตอบสนองทุกระดับความต้องการด้านอะไหล่ยานยนต์ในทุกประเภทและรูปแบบตามมาตรฐานระดับสากล


ปณิธาน

1.กำหนดส่งสินค้าถูกต้องแม่นยำ คุณภาพยอดเยี่ยมและราคาย่อมเยาสร้างความเชื่อถือต่อผู้มีอุปการะคุณ อุทิศตนเองต่อสังคมและประเทศชาติ

2.ปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน คิดละเอียดรอบคอบ โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ไม่เป็นที่สองรองผู้ใด ใฝ่ความก้าวหน้า คิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองเพื่อความเจริญของบริษัท และการทำงานในแต่ละวันด้วยความตั้งใจ

3.สร้างความเป็นเลิศด้านกริยามารยาทและคุณธรรม พร้อมความจริงใจ ให้ความร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์ความดี รักสิ่งเรียบง่าย รู้จักพอเพียงมีชีวิตที่มีความสุขบนรากฐานที่มั่นคง


Mission & Vision

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

p1

“We committed to enchance customer satisfaction by continually improving our services and social accountability.”

Certificate&Standard

มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
ISO9001 : 2008, ISO14001: 2004

   cer1_s   cer2_s

มิโตะ โคเกียว ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลมากมาย ทั้ง ISO9001 : 2008, ISO14001: 2004 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมสีเขียว (Green commitment) ซึ่งล้วนเป็นเครื่องการันตีให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพระดับมืออาชีพของเรา