pic3

เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่จะจำหน่ายหรือจัดซื้อมานั้นผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกชิ้น โดยการตรวจสอบ ISO 9001:2008, 14001:2004 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557